Press "Enter" to skip to content

ป้ายกำกับ: สิงห์ปาร์ค

ซิปไลน์ไร่ชา : สิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย

ซิปไลน์ไร่ชา สิงห์ปาร์ค

Singha Park Chiang Rai (สิงห์ปาร์ค เชียงราย) เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวใน จ.เชียงราย ที่มีทั้งกิจกรรม ให้เราได้เล่นหรือสัมผัสธรรมชาติกันอย่างครบครัน และ Zipline Platform (ซิปไลน์ไร่ชา) ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เมื่อไปแล้วห้ามพลาด
มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 ฐาน เช่น ฐานชมวิวไร่ชาแบบ 360 กว้างสุดลูกลูกตา, ฐานหอคอย Zipline บนความสูงของตึก 8 ชั้น และปีนหน้าผาจำลอง

ขอบคุณแหล่งที่มา https://travel.mthai.com