Press "Enter" to skip to content

หมวดหมู่: Uncategorized

ชมพันธุ์กล้วยไม้ป่า หายากที่รัฐเวอร์มอนต์ สหรัฐอเมริกา

ชมพันธุ์กล้วยไม้ป่า หายากที่รัฐเวอร์มอนต์ สหรัฐอเมริกา

ชมพันธุ์กล้วยไม้ป่า หายากที่รัฐเวอร์มอนต์ สหรัฐอเมริกา

ชมพันธุ์กล้วยไม้ป่า

ในรัฐเวอร์มอนต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเข้าถึงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนพืชพรรณไม้ก็มักจะเบ่งบานชูช่อสดใส

โดยเฉพาะกล้วยไม้ป่าที่หาชมได้ยากก็ได้เวลาออกดอกบานสะพรั่งให้ชมความงามมากมาย และเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นดึงดูดให้ชาวอเมริกันหรือประเทศ เพื่อนบ้านใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแห่แหนมาเยี่ยมชมความงามของดอกไม้ชนิดสำคัญอย่างรองเท้านารีสีชมพู และรองเท้านารีสีขาวเป็นกล้วยไม้ในวงศ์ Cypripedium reginae และเป็นสายพันธุ์ที่จะพบมากในทวีปอเมริกาเหนือ

รองเท้านารีทั้งสีชมพูและสีขาว นับเป็นกล้วยไม้ที่หายากในรัฐเวอร์มอนต์และรวมถึงรัฐอื่นๆ ซึ่งมีความแตกต่างมากกว่ารองเท้านารีสีชมพูอื่นๆ คือ เนื่องจากจะเจริญเติบโตในพื้นที่การอนุรักษ์ธรรม– ชาติเอชควา (Eshqua) ตั้งอยู่ในรัฐเวอร์มอนต์ เป็นพื้นที่เอื้ออำนวยให้กล้วยไม้ชนิดดังกล่าวงอกงามได้ดี เพราะแสงแดดจัดส่องถึง และสภาพดินชื้น มีซากพืชในดินที่ยังไม่แข็งตัวและมีปูนขาวผสมอยู่ ทั้งยังมีแหล่งน้ำที่ประกอบด้วยสารแคลเซียม แมกนีเซียม

นอกจากรองเท้านารีทั้งสีชมพูและสีขาวที่เป็นตัวชูโรงที่ชวนให้ผู้คนแห่ไปชมในช่วงมิถุนายน ก็ยังมีกล้วยไม้รองเท้านารีสีเหลืองที่ออก ดอกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ สายพันธุ์อื่นๆของกล้วยไม้รองเท้านารียังมีอีก 4 ชนิดคือ Mexipedium, Selenipedium, Phragmipedium ซึ่ง Phragmipedium จะพบในอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ส่วน Paphiopedilum จะพบในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.…

เที่ยวอบต.น้ำผุด เปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เที่ยวอบต.น้ำผุด เปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ตรัง – อบต.น้ำผุด เปิดท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งเชิงศิลปวัฒนธรรม และเชิงประวัติศาสตร์ เตรียมรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เน้นการเดินเท้าไปยัง แหล่งท่องเที่ยว เผยมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวเต็มที่

วันนี้ (16 ม.ค.) นายวิศาตร แสงศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) น้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง กล่าวว่า ทาง อบต.มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในตำบลน้ำผุด ซึ่งมีอยู่จำนวนมากมายหลาย

แห่ง ทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เชิงศิลปวัฒนธรรม และเชิงประวัติศาสตร์ เช่น น้ำตกเขาหลัก น้ำตกควนประ ถ้ำลุ ถ้ำเขานุ้ย บาคาร่า ถ้ำกระดูกมนุษย์โบราณ วัดภูเขาทอง สำนักสงฆ์เขาหลักจันทร์โดยทาง อบต.น้ำผุด ได้

จัดโครงการท่องเที่ยวธรรมชาติ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เน้นการเดินเท้าไปยังแหล่งท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการชื่นชม พักผ่อนหย่อนใจ สนุกสนาน ศึกษาเรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ

พืชพรรณ และสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่งธรรมชาติเหล่านั้น ซึ่งปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งนี้ อบต.น้ำผุดได้ทำการประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานป่าไม้ สื่อมวลชน

กลุ่มท่องเที่ยวภายในตำบลน้ำผุด และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดตรัง เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในตำบลน้ำผุด ซึ่งขณะนี้ทาง อบต.มีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะรองรับการเดิน

ทางมาเยือนของนักท่องเที่ยว ทั้งจากภายในจังหวัดและจากต่างจังหวัดหรือจากต่างประเทศอีกด้วย…

ตำบลห้วยแร้ง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ตำบลห้วยแร้ง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวบ้านห้วยแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด อยู่ในลักษณะที่เป็นชีวิตในชนบท อยู่ในสวนผลไม้ และตามริมคลอง นักท่องเที่ยว สามารถเข้าถึงความเป็นธรรมชาติแหล่งที่อยู่ของสัตว์ มีความหลากหลาย

ทางชีวภาพ มีคลองที่มีน้ำใสสะอาดมองเห็นปลาหลากหลายชนิด พร้อมทั้งชมป่าจาก ทัศนียภาพต้นจากที่มีขนาดใหญ่เท่าต้นมะพร้าวเรียงร้อยตลอดสองฝั่งคลองห้วยแร้ง พร้อมทั้งลิ้มรสผลไม้ประจำท้องถิ่น

นานาชนิดในสวนผลไม้พันธุ์พื้นเมืองเคียงคู่ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมที่เป็นไปตามธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านห้วยแร้ง บาคาร่า  เป็นชุมชนที่ได้นำรูปแบบการพัฒนาการจัดการ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงสร้างสรรค์ มุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มพูนการพัฒนาและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนก่อให้เกิดการพัฒนาแบบ ทำไป ปรับไป พัฒนาไป สร้างความก้าวหน้า

ที่ลงตัวเพิ่มขึ้นตลอดเวลาการเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ส่วนใหญ่ใช้เรือเป็นพาหนะ เนื่องจากชาวชุมชนห้วยแร้งมีวิถีชีวิตติดกับคลองซึ่งเป็นแหล่งทำมาหากินที่สำคัญแหล่งหนึ่งต่อจากการทำสวนผลไม้

ชาวบ้านที่นี่แทบทุกคนมีอาชีพทำสวน มีทั้งการทำสวนยางพารา สวนเงาะ ไร่สับปะรด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเภทไร่นาสวนผสม

ตำบลห้วยแร้ง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ตำบลห้วยแร้ง

ชุมชนห้วยแร้งเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีชื่อเสียงระดับประเทศพร้อมด้วยการขายผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ในชุมชน เช่น การทำสบู่เปลือกมังคุด การทำน้ำเถาวัลย์เขียว

การผลิตเอ็นไซม์ น้ำมันมะพร้าวแบบสกัดเย็น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การทำข้าวห่อกาบหมาก การทำข้าวห่อกาบหมาก การทำต้มยำกุ้งก้ามกรามหรือกุ้งหลวงจากคลองห้วยแร้ง การทำขนมจากสูตร

โบราณ การทำสวนผลไม้พื้นเมืองดั้งเดิมริมคลอง 3 น้ำ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง จึงไม่เหมือนกับการเข้าไปท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนอื่นๆ ที่มีอยู่ทั่วไป

สำหรับผู้ที่ต้องการซึมซับความเป็นธรรมชาติอย่างเต็มที่ สัมผัสชีวิตชาวสวนอย่างแท้จริง บ้านห้วย แร้งมีบริการที่พักแบบโฮมสเตย์ เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน เพิ่มความสุนทรีย์ในการท่องเที่ยวให้สมบูรณ์

แบบยิ่งขึ้นและเรียนรู้ระบบนิเวศของตำบลห้วยแร้ง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สมบูรณ์ นอกจากนี้บ้านห้วยแร้งยังมีกิจกรรมพิเศษให้นักท่องเที่ยวได้เลือกอีกหลากหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมตกกุ้งหลวงยามราตรี

กิจกรรมอย่างหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเวลาค่ำคืนในแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน หยิบคันเบ็ดนั่งริมคลองหรือนั่งเรือหาที่สงบตกกุ้งหลวง ก็ได้บรรยากาศธรรมชาติแบบที่หาไม่ได้ในเมืองการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านห้วยแร้ง

เกิดจากความเข้มแข็งของชุมชนจนทำให้บ้านห้วยแร้งได้รับรางวัลจาก ททท. ถึง 2 รางวัล คือ รางวัลชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. 2550 และรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2553…

อุทยานแห่งชาติในฝัน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

อุทยานแห่งชาติในฝัน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

การเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วง 10-15 ปีที่ผ่านมา อันเนื่องจากภาครัฐต้องการผลักดันให้ตลาดท่องเที่ยวเป็นตัวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนอกเหนือจากภาคส่งออก ได้เพิ่มจำนวนนักท่อง

เที่ยวขึ้นอย่างมหาศาลในรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้นพร้อม ๆ กับปัญหาด้านการท่องเที่ยวก็เพิ่มระดับขึ้นอย่างทวีคูณเช่นกันคุณภราเดช พยัฆวิเชียร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

(ท.ท.ท.) ช่วงปี 2542-2545 เขียนไว้ในอนุสารอ.ส.ท.ฉบับเดือนกุมภาพันธุ์ 2526 ว่า ปัญหาในการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปกรรมนั้นมากขึ้นทุกขณะ ไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าขนาดไหน ก็คงไม่สามารถที่จะ

ชดใช้ทดแทนได้ ถึงวันนั้นแล้ว อย่าว่าแต่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเท่านั้นที่จะไร้ความหมาย แม้แต่จะมีชีวิตอยู่รอดได้ก็ไร้ค่าภายหลังการอัตวินิตกรรมของสืบ นาคะเสถียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ห้วยขาแข้งในปี 2533 ได้ก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ให้วงการอนุรักษ์ธรรมชาติไทย กระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ผกโผนขึ้นอย่างเชี่ยวกราก ต่อสู้กับการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าและสัตว์ป่าอย่างชนิด

ล้างผลาญที่เหมือนว่าต้องการให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างไรก็ตาม การเติบกล้าของกระแสอนุรักษ์ธรรมชาติในทุกส่วนของประเทศ จะยังไม่สามารถหยุดยั้งความเสื่อมสลายของพื้นที่ป้าในประเทศไทยได้

ตัวเลขรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในช่วงปี 2530-2535 พุ่งขึ้นสูงเป็นอันดับ 1 แต่สิ่งที่ติดตามานั้น บาคาร่า  ก็ส่งผลกระทบเชิงลบต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่อาจหยั่งคำนวณมูลค่าได้

ในช่วงนั้นเอง ที่รัฐบาลเปิดให้มีการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่บันยะบันยังนั้น ได้เกิดแนวคิดจากหลายฝ่ายที่ต้องาการหาออกหรือทางรอดให้กับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน นั่นจึงเป็นที่มาของคำว่า

Ecotourism หรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขึ้น

อุทยานแห่งชาติในฝัน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึงการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหนึ่ง โดยมีวัตุถประสงค์เพื่อการศีกษา การชื่นชม และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ สภาพธรรมชาติ สภาพสังคมวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคน

ไทยในท้องถิ่น บนพื้นฐานของความรู้และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศEcotourism เป็นรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ในการรับรู้ของชาวไทยความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั้น ถือว่าสอดคล้องกับเป้าหมายหนึ่งในสามข้อของการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ นั่นก็คือ การอนุรักษ์

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อมีไว้ใช้อย่างยั่งยืน ผ่านทางกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในอุทยานแห่งชาติ เช่น เดินป้าศึกษาธรรมชาติ ส่องนก ดูผีเสือ ดำน้ำ มุดถ้ำ มองดาว และพายเรือ เป็นทางออกและทางรอดทาง

เดียวของอุทยานแห่งชาติในอนาคต

การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม คืออะไร

การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม คืออะไร

ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็คือเป็นการศึกษาหาความรู้ในพื้นที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทาง สังคมและมนุษย์ ผ่านทาง

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม องค์ความรู้และการให้คุณค่าของสังคม โดยสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าหรือสภาพแวดล้อมอย่างธรรมชาติ ที่สามารถแสดงออกให้เห็นถึงความสวยงามและประโยชน์ที่ได้รับจากธรรมชาติ

สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี  บาคาร่า  ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี (ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว)

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคืออะไร

การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้นำเอาวัมนธรรมมาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดความสนใจจากทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันและยุโรปที่ต่างสนใจที่จะเรียนรู้วัฒนธรรม

มรดกทางประวัติศาสตร์ เยี่ยมชมงานสถาปัตยกรรม และสัมผัสวิถีชีวิตความเปนอยู่ของคนในประเทศนั้น โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและแอฟริกา รวมถึงซื้อของที่ระลึกที่เป็นงานหัตถกรรมและงานฝีมือที่เกิดจาก

ภูมิปัญญาของคนในประเทศนั้น การท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าวเรียกว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

การท่องเที่ยวแบบไหนถึงจัดเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม คืออะไร

หลายคนอาจจะสงสัยว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควรจะครอบคลุมถึงเรื่องอะไรบ้าง บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ได้อธิบายไว้ว่าการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมประกอบด้วย

ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์

โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์

งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิม

ศิลปะ หัตกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปปั้นและแกะสลัก

ศาสนารวมถึงพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา

ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์

ภาษาและวรรณกรรม

วิถีชีวิต เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อาหาร

ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน เทศกาลต่างๆ

ลักษณะงานและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาใช้เฉพาะถิ่น

อย่างไรก็ตาม..การตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรมที่จะกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์สมบัติที่มีคุณค่าเหล่านี้ให้คงอยู่คู่ประเทศไทยต่อไปนานเท่านาน…

น้ำตกโตนปลิว แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

น้ำตกโตนปลิว แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ตรัง – เตรียมพัฒนาสถานีพัฒนาและส่งเสริมการ อนุรักษ์สัตว์ป่า เขาช่อง ให้เป็นแหล่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดตรัง โดยชูน้ำตกโตนใหญ่ และน้ำตกโตนปลิว เป็นไฮไลต์สำคัญ

นายธนสาร จันทรโชติ หัวหน้าสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง กล่าวว่า สถานีฯ เขาช่อง ถือเป็นแหล่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตรัง จึงมีประชาชน นักเรียน

นักศึกษา จำนวนมากเดินทางเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจ และหาความรู้ เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติ บาคาร่า  และสิ่งแวดล้อม จนก่อให้เกิดความศรัทธาต่อการหวงแหนแหล่งธรรมชาติ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจ เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยทางวิชาการด้านป่าไม้ และสัตว์ป่า รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยตั้งอยู่ในพื้นที่

ที่กว้างขวางมากถึง 1,000 ไร่ ในตำบลช่อง อำเภอนาโยง ริมถนนเพชรเกษม ช่วงก่อนที่จะขึ้นสู่เทือกเขาบรรทัด หรืออยู่ห่างจากตัวจังหวัดตรังประมาณ 20 กิโลเมตรสำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญก็คือ น้ำตกโตนใหญ่

เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ กว้างประมาณ 50 เมตร อยู่ในบริเวณหน้าที่ทำการของสถานีฯ ประกอบไปด้วย ลานหิน ธารน้ำใส และหมู่ก้อนหินน้อยใหญ่ จึงก่อให้เกิดน้ำตกขนาดเล็กหลายชั้น โดยจะมีความงามเป็นพิเศษในช่วงฤดู

ฝน เมื่อมีน้ำตกเต็มหน้าผาเพราะจะก่อให้เกิดโตรกแอ่งน้ำตกมากมาย จนเป็นบริเวณที่ผู้คนให้ความนิยมไปเล่นน้ำกันมากที่สุดส่วนน้ำตกโตนปลิว ก็เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงมายาวนานแล้ว

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้ทรงเสด็จประพาสเมื่อวันที่ 25ตุลาคม พ.ศ.2471 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน ก็ยังได้ทรงเสด็จประพาส พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2505 ดังที่ได้ปรากฏพระปรมาภิไธยย่อของพระองค์ประทับไว้ที่ชะง่อนผาของน้ำตก…

เดินทางชาร์จแบต ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เดินทางชาร์จแบต ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือเรียกอีกอย่างว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นการเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆโดยเป้าหมายของ นักท่องเที่ยว ที่ไปนั้น เพื่อศึกษาหาความรู้ เรียนรู้ และทำความเข้าใจธรรมชาติ โดยการ

เดินทางไปท่องเที่ยวจะต้อง ไม่ไปทำลายสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นการท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือเชิงอนุรักษ์จึงเหมาะกับ บาคาร่า  กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการความแปลกใหม่ ความท้าทาย เพื่อเพิ่มประสบการณ์

ความรู้ของตนเองการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั้นมีทั้งการเที่ยวชมธรรมชาติ ศึกษาเรื่องราวและวิถีการดำเนินชีวิตของสัตว์สายพันธ์ต่างๆ เช่น การเดินทางศึกษาธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติ การเดินป่า ดูนก ส่องสัตว์ รวมไป

ถึงการท่องเที่ยวแบบปลูกป่า เป็นต้น ซึ่งการท่องเที่ยวแบบนี้กำลังได้รับความนิยมมากจากคนในเมือง เพราะเนื่องมาจากการทำงานที่หนักและเบื่อสภาพแวดล้อมสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งในสมัยนี้คนส่วนใหญ่นิยม

หันมารณรงค์ประหยัดพลังงานและลดโลกร้อน

เดินทางชาร์จแบต

จึงทำให้คนในเมือง หันหน้าเดินทางสู่ป่ากันมากขึ้น อย่างที่ใกล้ กทม. ก็มีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่รองรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดเวลา และเป็นการศึกษาหรือท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก มีพันธ์ไม้และสัตว์

นานาชนิดให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษา ผ่อนคลาย อีกทั้งยังไม่ไกลจาก กทม. ด้วย เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาหยุดน้อย จึงทำให้เขาใหญ่เป็นที่นิยมมาก อีกทั้งใช้เวลาการเดินทางไม่นานและยิ่งในหน้าหนาวจะมีนักท่อง

เที่ยวเดินทางไปเป็นจำนวนมากเพื่อสูดบรรยากาศชดชื่น ที่ในเมืองหลวงอย่าง กทม. ไม่มีอย่างไรก็ตามแล้วใครที่ต้องการหาที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อชาร์จแบตให้กับร่างกายนั้น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะทำให้คุณได้ผ่อน

คลายอย่างเต็มที่ แถมได้ความรู้อีกด้วย…

อุทยานภูพาน แห่งชาติสีเขียว

อุทยานภูพาน แห่งชาติสีเขียว

นายทรงธรรม สุขสว่าง ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ กรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรฯ ได้มอบนโยบายในการพัฒนาอุทยานฯ ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล

โดยให้ดำเนินโครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Parks) เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีการบริการที่ดีแก่นักท่องเที่ยว โดยกรมอุทยานฯ

ได้เสนอรายชื่ออุทยานฯเข้าร่วมโครงการประกวดอุทยานฯ ประจำปี 2560 จำนวน 27 แห่งซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดอุทยานฯสีเขียว ที่มีนายเสริมยศ สมมั่น รองปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ เป็น

ประธาน มีมติคัดเลือก 17 แห่ง ให้ได้รับการตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียวประจำปี 2560  บาคาร่า  มีอุทยานฯที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 14 แห่ง ดังนี้ อุทยานฯภูพาน จ.สกลนคร ได้รับการประเมินสูงสุด ร้อยละ 97.66 อุ

ทยานฯ เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี ร้อยละ 96.01 อุทยานฯดอยภูนาง จ.พะเยา ร้อยละ 95.29 อุทยานฯ เขาคิชฌกูฏ ร้อยละ 94.79 อุทยานฯแจ้ซ้อน จ.ลำปาง และอุทยานฯเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยละ 91.76 อุ

ทยานฯธารโบกขรณี จ.กระบี่ ร้อยละ 91.67 อุทยานฯอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ และอุทยานฯ ดอยภูคา จ.น่าน ร้อยละ 91.18 อุทยานฯผ้าห่มปก ร้อยละ 90.93 อุทยานฯเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ร้อยละ 90 อุทยานฯดอย

หลวง จ.เชียงราย และอุทยานฯตาดโตน จ.ชัยภูมิ ร้อยละ 88.97 อุทยานฯอ่าวพังงา จ.พังงา ร้อยละ 85.71ผอ.สำนักอุทยานฯกล่าวว่า เกณฑ์การประกวดมีการประเมินศักยภาพของอุทยานฯ ในด้านการบริหารจัดการด้านสิ่ง

แวดล้อม ได้แก่ ขยะ น้ำเสียสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ บ้านพักนักท่องเที่ยว ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น…

มุมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านต้นไม้ร้อยหวัน

มุมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านต้นไม้ร้อยหวัน

บ้านต้นไม้ร้อยหวัน นอนฟังสายน้ำ เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ของ ชุมชนคนต้นน้ำ บ้านบางเหรียง หมู่ที่3 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง พื้นที่เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่บรรยากาศที่ร่มรื่น อากาศที่บริสุทธิ์ สายลมที่พริวไหว สายน้ำใสๆที่ไหลลงมาจากเทือกเขาบรรทัด ทำให้ บ้านต้นไม้ร้อยหวัน นอนฟังสายน้ำ ดูมีชีวิตชีวา บาคาร่า  และความดิบของธรรมชาติ ที่ชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้ ทำให้เป็นสถานที่ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบความใกล้ชิดธรรมชาติ ได้เข้าไปท่องเที่ยวและเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติของที่นี่

นายสุรศักดิ์ เย็นทั่ว เจ้าของบ้านต้นไม้ร้อยหวัน กล่าวว่า ผืนป่าต้นน้ำที่ชาวบ้านได้ร่วมกันคัดค้านจากการสัมปทานเมื่อ40กว่าปี ทำให้ป่าที่นี่ได้หลงเหลือไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึก ได้เรียนรู้เรื่องราวของต้นไม้ท้องถิ่น เป็นห้องเรียนที่เรียนรู้อย่างไม่มีวันจบในระบบนิเวศน์แห่งฝืนป่า ใบไม้ใบพืชสีเขียวนั่นคืออาหารที่ได้มาจากธรรมชาติ ได้รู้ที่มาที่ไปและปลอดภัยจากสารพิษล่าสุดที่ บ้านต้นไม้ร้อยหวัน ได้เปิดพื้นที่ให้เป็นโรงเรียนทางเลือก โดยมีอาสาสมัครจากนานาชาติ มาร่วมสอนและทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนทางเลือก ซึ่งรายได้บางส่วนจากนักท่องเที่ยวที่มาพัก ที่บ้านต้นไม้ร้อยหวัน ได้ถูกนำไปสร้างสิ่งที่จำเป็นให้กับเด็กๆที่มาเรียนที่โรงเรียนทางเลือกแห่งนี้

บ้านต้นไม้ร้อยหวัน ยังมีที่กางเต็นท์ บ้านพักบนต้นไม้ พายเรือ สวนผลไม้ กิจกรรมเดินป่า สอนการหาผัก หาของกิน มาทำอาหารแบบปลอดสารเคมี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงสามารถลองไปท่องเที่ยว ลองไปสัมผัสกันได้

การท่องเที่ยว ตามแหล่งอนุรักษ์ทางธรรมชาติ

การท่องเที่ยว ตามแหล่งอนุรักษ์ทางธรรมชาติ

นิยามของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การท่องเที่ยวตาม แหล่งอนุรักษ์ ทางธรรมชาติ หรือวัฒนธรรม อย่างมีความรับผิดชอบ รวมไปถึงการสนับสนุนคนพื้นเมืองให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และการศึกษาและแบ่งปันความรู้ทั้งคนในพื้นที่และ

ผู้เยี่ยมเยือน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวระหว่างการอนุรักษ์ ชุมชน  บาคาร่า  และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งหมายความว่าทุกคนที่มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ควรนำหลักแนวคิด

ต่างๆ มาใช้

ได้แก่

ลดผลกระทบทางกายภาพ สังคม พฤติกรรม และทางจิตใจ

สร้างความตระหนักและความเคารพต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม

มอบประสบการณ์แง่บวกให้กันและกันทั้งผู้เยี่ยมเยือนและเจ้าบ้าน

ให้ความสนับสนุนทางการเงินในการอนุรักษ์

สร้างรายได้ให้แก่คนท้องถิ่นและอุตสาหกรรม

รับรู้ถึงสิทธิและความเชื่อของชนพื้นเมืองในพื้นที่และทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับทุกคน

ในแง่ของการอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เป็นทางออกระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่อการอนุรักษ์ การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและการปกป้องมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมบนโลกใบนี้

นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ การสร้างอาชีพ และสร้างแรงจูงใจให้กับชุมชนท้องถิ่นในการต่อสู้กับความยากจนและมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน…