Press "Enter" to skip to content

อุทยานแห่งชาติในฝัน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

อุทยานแห่งชาติในฝัน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

การเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วง 10-15 ปีที่ผ่านมา อันเนื่องจากภาครัฐต้องการผลักดันให้ตลาดท่องเที่ยวเป็นตัวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนอกเหนือจากภาคส่งออก ได้เพิ่มจำนวนนักท่อง

เที่ยวขึ้นอย่างมหาศาลในรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้นพร้อม ๆ กับปัญหาด้านการท่องเที่ยวก็เพิ่มระดับขึ้นอย่างทวีคูณเช่นกันคุณภราเดช พยัฆวิเชียร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

(ท.ท.ท.) ช่วงปี 2542-2545 เขียนไว้ในอนุสารอ.ส.ท.ฉบับเดือนกุมภาพันธุ์ 2526 ว่า ปัญหาในการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปกรรมนั้นมากขึ้นทุกขณะ ไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าขนาดไหน ก็คงไม่สามารถที่จะ

ชดใช้ทดแทนได้ ถึงวันนั้นแล้ว อย่าว่าแต่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเท่านั้นที่จะไร้ความหมาย แม้แต่จะมีชีวิตอยู่รอดได้ก็ไร้ค่าภายหลังการอัตวินิตกรรมของสืบ นาคะเสถียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ห้วยขาแข้งในปี 2533 ได้ก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ให้วงการอนุรักษ์ธรรมชาติไทย กระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ผกโผนขึ้นอย่างเชี่ยวกราก ต่อสู้กับการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าและสัตว์ป่าอย่างชนิด

ล้างผลาญที่เหมือนว่าต้องการให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างไรก็ตาม การเติบกล้าของกระแสอนุรักษ์ธรรมชาติในทุกส่วนของประเทศ จะยังไม่สามารถหยุดยั้งความเสื่อมสลายของพื้นที่ป้าในประเทศไทยได้

ตัวเลขรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในช่วงปี 2530-2535 พุ่งขึ้นสูงเป็นอันดับ 1 แต่สิ่งที่ติดตามานั้น บาคาร่า  ก็ส่งผลกระทบเชิงลบต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่อาจหยั่งคำนวณมูลค่าได้

ในช่วงนั้นเอง ที่รัฐบาลเปิดให้มีการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่บันยะบันยังนั้น ได้เกิดแนวคิดจากหลายฝ่ายที่ต้องาการหาออกหรือทางรอดให้กับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน นั่นจึงเป็นที่มาของคำว่า

Ecotourism หรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขึ้น

อุทยานแห่งชาติในฝัน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึงการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหนึ่ง โดยมีวัตุถประสงค์เพื่อการศีกษา การชื่นชม และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ สภาพธรรมชาติ สภาพสังคมวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคน

ไทยในท้องถิ่น บนพื้นฐานของความรู้และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศEcotourism เป็นรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ในการรับรู้ของชาวไทยความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั้น ถือว่าสอดคล้องกับเป้าหมายหนึ่งในสามข้อของการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ นั่นก็คือ การอนุรักษ์

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อมีไว้ใช้อย่างยั่งยืน ผ่านทางกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในอุทยานแห่งชาติ เช่น เดินป้าศึกษาธรรมชาติ ส่องนก ดูผีเสือ ดำน้ำ มุดถ้ำ มองดาว และพายเรือ เป็นทางออกและทางรอดทาง

เดียวของอุทยานแห่งชาติในอนาคต

Be First to Comment

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *