Press "Enter" to skip to content

อุทยานภูพาน แห่งชาติสีเขียว

อุทยานภูพาน แห่งชาติสีเขียว

นายทรงธรรม สุขสว่าง ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ กรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรฯ ได้มอบนโยบายในการพัฒนาอุทยานฯ ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล

โดยให้ดำเนินโครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Parks) เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีการบริการที่ดีแก่นักท่องเที่ยว โดยกรมอุทยานฯ

ได้เสนอรายชื่ออุทยานฯเข้าร่วมโครงการประกวดอุทยานฯ ประจำปี 2560 จำนวน 27 แห่งซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดอุทยานฯสีเขียว ที่มีนายเสริมยศ สมมั่น รองปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ เป็น

ประธาน มีมติคัดเลือก 17 แห่ง ให้ได้รับการตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียวประจำปี 2560  บาคาร่า  มีอุทยานฯที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 14 แห่ง ดังนี้ อุทยานฯภูพาน จ.สกลนคร ได้รับการประเมินสูงสุด ร้อยละ 97.66 อุ

ทยานฯ เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี ร้อยละ 96.01 อุทยานฯดอยภูนาง จ.พะเยา ร้อยละ 95.29 อุทยานฯ เขาคิชฌกูฏ ร้อยละ 94.79 อุทยานฯแจ้ซ้อน จ.ลำปาง และอุทยานฯเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยละ 91.76 อุ

ทยานฯธารโบกขรณี จ.กระบี่ ร้อยละ 91.67 อุทยานฯอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ และอุทยานฯ ดอยภูคา จ.น่าน ร้อยละ 91.18 อุทยานฯผ้าห่มปก ร้อยละ 90.93 อุทยานฯเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ร้อยละ 90 อุทยานฯดอย

หลวง จ.เชียงราย และอุทยานฯตาดโตน จ.ชัยภูมิ ร้อยละ 88.97 อุทยานฯอ่าวพังงา จ.พังงา ร้อยละ 85.71ผอ.สำนักอุทยานฯกล่าวว่า เกณฑ์การประกวดมีการประเมินศักยภาพของอุทยานฯ ในด้านการบริหารจัดการด้านสิ่ง

แวดล้อม ได้แก่ ขยะ น้ำเสียสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ บ้านพักนักท่องเที่ยว ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น

Be First to Comment

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *