Press "Enter" to skip to content

ท่องเที่ยวตราด วิถีชุมชน-เชื่อมโยงกัมพูชา

ท่องเที่ยวตราด วิถีชุมชน-เชื่อมโยงกัมพูชา

อพท. เปิดแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดตราดระยะ 5 ปี กระจายนัก ท่องเที่ยวสู่ชุมชน หนุนท่องเที่ยวเชิงประมง และเชิงนิเวศฯ ตามพื้นฐานทรัพยากรและวิถีชีวิต

เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชา ยกระดับไม่ใช่แค่เมืองผ่าน แต่นักท่องเที่ยวต้องแวะ และเพิ่มวันพักค้างคืนนายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต

รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า

ได้จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดตราด ระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2565 เพื่อเตรียมรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวและนักเดินทาง

ซึ่งเป็นผลพวงจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี และการเดินทางเชื่อมโยง

ของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในเส้นทางเชื่อมโยงทางฝั่งตะวันออกอพท. 3 มีภารกิจดูแลพัฒนาพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้าง

และพื้นที่เชื่อมโยง เราจึงเห็นความสำคัญที่จะเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนและผู้ประกอบการในการรองรับนักท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพ

ให้แก่ชุมชนให้มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ซึ่งแผนพัฒนา 5 ปี ฉบับนี้ จะเน้นพัฒนาพื้นที่บนฝั่งตามฐานทรัพยากรและความโดดเด่นของชุมชนนั้นๆ

เป็นหลัก เพราะที่ผ่านมา อพท. พัฒนาพื้นที่เกาะ เช่น เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก ไประดับหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะเกาะหมากที่ตั้งเป้าหมายเป็นโลว์คาร์บอนเดสติเนชั่น

ท่องเที่ยวตราด วิถีชุมชน-เชื่อมโยงกัมพูชา

ท่องเที่ยวโดยชุมชนประมงอีกหนึ่งแผนพัฒนาตราด

สำหรับแผนพัฒนา 5 ปี อพท. จะเน้นการพัฒนา 3 ประเด็นประกอบด้วย 1. พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย

(CBT Thailand) โดยจะคัดเลือกชุมชนที่มีความโดดเด่นเป็นที่น่าสนใจ 2-3 ชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวรองในจังหวัดตราด

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์สภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council :GSTC) ซึ่งที่ผ่านมา ทางพื้นที่ได้พัฒนาเกาะหมาก

ด้าน Low Carbon จนประสบความสำเร็จ และในปีนี้มีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ภาคีเครือข่ายที่มีความรู้ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ทั้งการปล่อยควันพิษ น้ำเสีย มาบูรณาการร่วมกัน โดยร่วมมือกับองค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดทำข้อมูลเรื่องการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์

เพื่อจะแสดงให้เห็นว่า ในพื้นที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์มากน้อยแค่ไหน พื้นที่มีการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GSTC

รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโรงแรมให้มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น


เกาะหมากที่ขึ้นชื่อเรื่อง Low Carbon
เกาะหมากที่ขึ้นชื่อเรื่อง Low Carbon

3.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านจากจังหวัดตราดสู่ประเทศกัมพูชา ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนสองประเทศ

คือจังหวัดตราด ประเทศไทย- จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา ชูจุดขายวิถีชีวิตประมงชายฝั่งและป่าชายเลน สำหรับปีงบประมาณ 2562 จะขยายเส้นทางไปถึงสีหนุวิลล์

ประเทศกัมพูชา ใช้เวลาเดินทางราว 4 ชั่วโมง โดยร่วมกับสมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย หรือ TEETA ศึกษาและสำรวจแหแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

เพื่อหาจุดขายที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น ประเมินและรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งจะเร่งประชาสัมพันธ์ถึงความสะดวกในการข้ามแดน ซึ่งในอนาคตตั้งเป้าหมาย

จะขยายเส้นทางเชื่อมโยงเส้นนี้ไปถึงประเทศเวียดนามด้วย


เกาะกง หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงตราด-กัมพูชา

นายสุธารักษ์ กล่าวอีกว่า ปีงบประมาณ 2652 อพท. ได้เข้าไปพัฒนาการบริหารจัดการให้กับชุมชนท่าระแนะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

พร้อมร่วมกับชุมชนจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จุดเด่นชุมชนนี้คือมีผืนป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ขนาด 2,000 ไร่ เป็นป่าโกงกาง ป่าจาก และป่าตะบูน

ซึ่งรากตะบูนที่อยู่เหนือผืนดินถือเป็นความมหัศจรรย์จากธรรมชาติ การเข้าชมความงามต้องเดินทางโดยเรือ จึงคาดว่าจะเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ขอบคุณแหล่งที่มา mgronline.com

Be First to Comment

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *