Press "Enter" to skip to content

ตำบลห้วยแร้ง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ตำบลห้วยแร้ง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวบ้านห้วยแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด อยู่ในลักษณะที่เป็นชีวิตในชนบท อยู่ในสวนผลไม้ และตามริมคลอง นักท่องเที่ยว สามารถเข้าถึงความเป็นธรรมชาติแหล่งที่อยู่ของสัตว์ มีความหลากหลาย

ทางชีวภาพ มีคลองที่มีน้ำใสสะอาดมองเห็นปลาหลากหลายชนิด พร้อมทั้งชมป่าจาก ทัศนียภาพต้นจากที่มีขนาดใหญ่เท่าต้นมะพร้าวเรียงร้อยตลอดสองฝั่งคลองห้วยแร้ง พร้อมทั้งลิ้มรสผลไม้ประจำท้องถิ่น

นานาชนิดในสวนผลไม้พันธุ์พื้นเมืองเคียงคู่ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมที่เป็นไปตามธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านห้วยแร้ง บาคาร่า  เป็นชุมชนที่ได้นำรูปแบบการพัฒนาการจัดการ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงสร้างสรรค์ มุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มพูนการพัฒนาและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนก่อให้เกิดการพัฒนาแบบ ทำไป ปรับไป พัฒนาไป สร้างความก้าวหน้า

ที่ลงตัวเพิ่มขึ้นตลอดเวลาการเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ส่วนใหญ่ใช้เรือเป็นพาหนะ เนื่องจากชาวชุมชนห้วยแร้งมีวิถีชีวิตติดกับคลองซึ่งเป็นแหล่งทำมาหากินที่สำคัญแหล่งหนึ่งต่อจากการทำสวนผลไม้

ชาวบ้านที่นี่แทบทุกคนมีอาชีพทำสวน มีทั้งการทำสวนยางพารา สวนเงาะ ไร่สับปะรด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเภทไร่นาสวนผสม

ตำบลห้วยแร้ง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ตำบลห้วยแร้ง

ชุมชนห้วยแร้งเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีชื่อเสียงระดับประเทศพร้อมด้วยการขายผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ในชุมชน เช่น การทำสบู่เปลือกมังคุด การทำน้ำเถาวัลย์เขียว

การผลิตเอ็นไซม์ น้ำมันมะพร้าวแบบสกัดเย็น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การทำข้าวห่อกาบหมาก การทำข้าวห่อกาบหมาก การทำต้มยำกุ้งก้ามกรามหรือกุ้งหลวงจากคลองห้วยแร้ง การทำขนมจากสูตร

โบราณ การทำสวนผลไม้พื้นเมืองดั้งเดิมริมคลอง 3 น้ำ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง จึงไม่เหมือนกับการเข้าไปท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนอื่นๆ ที่มีอยู่ทั่วไป

สำหรับผู้ที่ต้องการซึมซับความเป็นธรรมชาติอย่างเต็มที่ สัมผัสชีวิตชาวสวนอย่างแท้จริง บ้านห้วย แร้งมีบริการที่พักแบบโฮมสเตย์ เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน เพิ่มความสุนทรีย์ในการท่องเที่ยวให้สมบูรณ์

แบบยิ่งขึ้นและเรียนรู้ระบบนิเวศของตำบลห้วยแร้ง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สมบูรณ์ นอกจากนี้บ้านห้วยแร้งยังมีกิจกรรมพิเศษให้นักท่องเที่ยวได้เลือกอีกหลากหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมตกกุ้งหลวงยามราตรี

กิจกรรมอย่างหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเวลาค่ำคืนในแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน หยิบคันเบ็ดนั่งริมคลองหรือนั่งเรือหาที่สงบตกกุ้งหลวง ก็ได้บรรยากาศธรรมชาติแบบที่หาไม่ได้ในเมืองการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านห้วยแร้ง

เกิดจากความเข้มแข็งของชุมชนจนทำให้บ้านห้วยแร้งได้รับรางวัลจาก ททท. ถึง 2 รางวัล คือ รางวัลชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. 2550 และรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2553

Be First to Comment

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *